Φωτογραφίες από τα σχολεία της Πάτρας

(Στρούμπειο, 47ο Δημοτικό Πάτρας, 26 Δημοτικό, 1οΔημοτικό Κ.Αχαιάς και το θέατρο Royal Theater)