Ζωγραφιές από την επίσκεψη στο 117ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών

by Dimitra Mpousiou

 Ζωγραφιές παιδιών του 117ου Δημοτικού σχολείου Αθηνών.