Φωτογραφίες από τα σχολεία της Πάτρας

by Dimitra Mpousiou

(Στρούμπειο, 47ο Δημοτικό Πάτρας, 26 Δημοτικό, 1οΔημοτικό Κ.Αχαιάς και το θέατρο Royal Theater)

 

Φωτογραφίες από τα σχολεία της Κύπρου

by Dimitra Mpousiou

 (ΕΥΡΙΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΝΟΠΕΤΡΑΣ, ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ)